Ученици

Занималня и за четвъртокласниците от есента

Служебният кабинет прие вчера постановление, което дава предпоставки децата от четвърти клас да посещават целодневно училище. Досега тази възможност беше регламентирана за учениците от първи до трети клас.

Това ще се случи от тази есен и ще става с изричното желание на родителите и при положение, че училищата успеят да осигурят необходимите условия за това.

32 000 деца ще бъдат обхванати като за целта са нужни 4,8 милиона лева. Парите са от бюджета на МОМН. В тази сума не са включени пътуващите ученици от средищните училища, чието финансиране става по ОП „Регионално развитие“.

Решението на правителството от вчера дава възможност и за отпускане на стипендии за децата с един родител.

Целодневната организация на учебния процес бе въведена поетапно за учениците от първи до трети клас и това съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления, свързани с отпадането на децата от учебния процес.