Мнения

Зам.-министър ще участва в Национален семинар

На 1 септември 2015 г. в парк хотел Москва от 13:30 часа заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов ще участва в семинар-рали на тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“.

Събитието се организира от дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката. Чрез модерирана дискусия ще се акцентира върху възможностите за съвместни проекти между научната общност и бизнеса в национални и европейски програми и инициативи. Ще бъдат представени основните програми и инструменти за финансиране като европейските програми „Хоризонт 2020“, Обществата на знанието и иновациите в рамките на Европейския технологичен институт, COST, ЕС COSME, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Новият инструмент на ЕС за конкурентноспособност на малките и средните предприятия, EUREKA; националните инструменти за финансиране на наука и иновации – Иновационният фонд, Фонд „Научни изследвания“.

За повече информация:                                                 

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1105