Учители

Зам.-министър ще участва в кръгла маса за учители по английски език

Министерство на образованието и науката и Британски съвет България организират от 9:00 часа на 26 септември 2014 г.  Национална кръгла маса за  учители по английски език – „Иновативни педагогически практики“.

Събитието ще открият г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката и г-жа Любов Костова – директор на Британски съвет – България.

Инициативата цели усъвършенстване на уменията на учителите по английски език, като демонстрациите са приоритетно насочени към младите учители по английски език, които се нуждаят от иновативни практики и методическа подкрепа. На участниците ще бъдат представени иновативни варианти на преподаване, подготвени съвместно с Британски съвет – България.

В кръглата маса с презентации ще вземат участие млади учители и представители на Британския съвет – България.

Кръглата маса ще се проведе в хотел „Рамада“ – София.