Учители

Зам.-министър: Трябва да има пълна промяна в училищната практика

„Трябва да има пълна промяна в училищната практика. Изключително голямо съсловие сме и до всички трябва да стигне това, което се подготвя“, каза пред директори на училища и детски градини, и педагози от Варна заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

Той се позова на вече преминали из страната обсъждания на проекти на учебни програми за втори, за шести и за осми клас.

Това се случи по време на представянето и дискусия върху проекти на държавен образователен стандарт (ДОС) за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти и директорите,  ДОС за предучилищното образование, ДОС за информацията и документацията, ДОС за институции. Те са подготвени във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Стаматов не скри, че трудностите в практиката на педагозите са „на всяка крачка“ и добави: „Трябва да сме гъвкави. Стандартът трябва да стигне до всеки един от системата“.

Представителите на варненската учителска гилдия зададоха редица въпроси, свързани с практиката на ръководенето на училищата и детските градини – назначаване, атестиране на учителите, възможностите за професионална кариера, получаване на по-висока професионално-квалификационна степен и др.

В заключение заместник-министър Стаматов каза, че се надява колегията да се запознава с предлаганите образователни стандарти задълбочено и след като се осмислят детайлите, да се дават предложения и да се изразяват критики.

На съвещанието взеха участие и отговориха на въпроси директори на дирекции в МОН. На дискусията присъстваха и представители на РИО – Варна и на Община Варна.

Източник: Пресцентър на МОН