Мнения

Зам.-министър Тенева участва в заседание на министрите за наука

На 23 и 24 юли във Вилнюс, Литва, г-жа Атанаска Тенева, заместник-министърът на образованието и науката, взе участие в неформалното заседание на министрите за наука в рамките на Съвета по конкурентоспособност.

Темата на Съвета беше „От какви умения се нуждае Европа сега и за в бъдеще, за да може да задоволява нуждите в областта на науката и иновациите?“, информира сайтът на МОН.

България работи върху създаването на подходяща среда за взаимодействието на образование, наука и бизнес. Г-жа Тенева подчерта, че развитието на ИКТ умения, чуждоезикови компетентности, развиването на предприемаческа култура и умения за разработване и управление на проекти са ключови, ако искаме българските граждани да са конкурентоспособни на пазара на труда.

Университетите ни трябва да предлагат съвременни и привлекателни програми за обучението на студенти, докторанти и специализанти, съобразени както с последните научни тенденции в дадена област, така и с потребностите на бизнеса. Обсъди се и че е необходимо да се обърне внимание върху активизирането на диалога между образователните и бизнес институциите с помощта на центровете за кариерно ориентиране и развитие към висшите училища.

България трябва да използва възможностите, предоставени ни от Рамковите програми на ЕС в областта на научните изследвания и образованието, както и от Структурните фондове и Европейския социален фонд  за изграждане на центрове по компетентност и центрове за върхови постижения, технопаркове и участие в съвместните програмни инициативи. Обърнато беше внимание и на съответствието между търсенето и предлагането на умения, като се подчерта значението на стимулирането на мобилността и признаването на квалификациите България.