Мнения

Зам.-министър Тенева на обсъждане на Стратегията за висшето образование

На 30 ноември, събота, 2013 г., от 11:30 ч., в заседателната зала на Областна администрация Варна, ул. „Преслав“ № 26, ще се състои заседание на Съвета за наука и висше образование.

В заседанието ще вземат участие Атанаска Тенева – заместник- министър на образованието и науката, и Мария Фъртунова – директор на Дирекция „Висше образование“.

Те ще представят проекта за Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.