Мнения

Зам.-министър: Съдържанието трябва да се влияе от възрастта на учениците

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева е категорична, че особено при разглеждането на  учебниците за началния етап на основната степен на образование трябва да се има пред вид възрастовата специфика на учениците, както и необходимостта от достъпен и ясен език, който да се възприема от випуски от над 70 хиляди ученика годишно.

Тя добави, че на този етап от обучението учебниците се явяват като един от инструментите на знанието и подчерта голямата отговорност и мисия на учителите.

Професор Пламен Павлов изтъкна важността от правото на избор за преподавателите, която е осигурена чрез наличието на повече от един учебник по предмет, а Николай Дренчев, също от инициативния комитет, посочи, че от страна на Министерството на образованието и науката се проявява разбиране към вижданията и идеите на комитета и са предоставени възможности за търсенето на решения на поставените проблеми.

На срещата не присъстваха академик Георги Марков и директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров.

Пресцентър на МОН