Мнения

Зам.-министър: Реформата в образованието провокира творческото мислене

Важен момент в реформата в училищното образование е ориентирането му към провокиране на творческо мислене и развиване на предприемачески умения от най-ранна възраст у децата и учениците.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, който приветства днес участниците в Международната конференция „Обучението в придобиване на житейски умения и финансова грамотност в България и Европа“.

Той отбеляза, че конференцията се провежда в момент, когато у нас се осъществява реформа в средното образование и е в ход изготвянето и приемането на учебните програми по всички общообразователни предмети. В начален етап се въвежда нов предмет „Технологии и предприемачество“.