Мнения

Зам.-министър: Резултатите от PISA предизвикват дискусии и анализи

В пресконференцията, по време на която бяха представени резултатите от Международното изследване PISA 2012 участваха заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева и Неда Кристанова, директор на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Презентацията с резултатите от проучването изнесе Светла Петрова, национален координатор на програмата за международно оценяване на учениците PISA.

Зам.-министър Тенева каза, че в проектите за промени на учебните програми във всички културно-образователни области е заложена промяна на ориентацията от съдържание към резултати, които да се постигат с това съдържание.

„След резултатите от PISA 2012  ще трябва да продължат експертните дискусии и експертния анализ, за да видим от гледна точка на учебните програми, какви са необходимите промени“, сподели виждане заместник министър Тенева, цитирана от пресслужбата на МОН.

Сред предприетите от държавата мерки тя посочи разширяването на целодневната организация на работа с учениците, ангажиментът за повишаване на квалификацията на учителите.

„Идва и въпросът: Какво се преподава, как се преподава и не последно място идва въпросът за броя на часовете по съответния предмет!“, каза Тенева, след което подчерта, че връзката със социално-икономическия статус на учениците е изключително силна.

Наред с работата по програми за повишаване на грамотността, заместник-министър Тенева наблегна и на заложените средства в Бюджета за образование и наука, в който са предвидени и повече средства за транспорт както за учениците, така и за учителите, което допринася за справяне с проблема за равен достъп до по-добро образование.

Още по темата