Училища

Зам.-министър раздаде награди по проект “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“

„Днес сме свидетели на резултатите от един изключително актуален и навременен проект, който ангажира училищата с общностни политики по отношение на предотвратяване на насилието и утвърждаване на училища без стереотипи на основание полa“, каза заместник-министър Мукаддес Налбант на церемония в МОН по присъждане на отличие „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“.

„Създаването на толерантна среда помага за възпитанието и подготовката на децата и учениците още в ранна възраст“.

Осъщественият проект е съвместната инициатива на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ и Националната мрежа за децата с подкрепата на МОН. Със съдействието на регионалните инспекторати по образованието в рамките на проведения конкурс взеха участие 101 училища от цялата страна, чрез попълване на анкетни карти.

Всяко училище бе оценено по десетобална система, при предварително зададени критерии. След обстоен мониторинг и оценка на представители от МОН и партниращите неправителствени организации като победител бе излъчена Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол.

Отличени бяха още следните училища:

СОУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица;
СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени;
ОУ ‘Стефан Караджа“, с. Искра, община Ситово, област Силистра;
ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе;
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково.

След приключването на официалната церемония по награждаването г-жа Налбант  изрази становище, че осъщественият проект е сред редицата положителни неща, които се случват в българските училища.