Мнения

Зам.-министър представи приоритетите на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

На 15 и 16 ноември в к.к. Боровец се проведе изнесен семинар за представяне на бъдещата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОП НОИР), организиран съвместно от Националното представителство на студентските съвети и Министерство на образованието и науката.

В семинара взеха участие над 70 студенти, представители на студентските съвети от 35 висши училища, както и ръководството на НПСС и експерти от МОН.

Г-н Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката представи пред студентите целите и приоритетите на ОП НОИР и възможностите за финансиране на студентски проекти. Бяха обсъдени приоритетите на Министерството на образованието и науката за развитие на висшето образование и гледната точка на студентите по съществуващите предизвикателства и набелязаните мерки за тяхното решаване.

Присъстващите бяха разделени на групи за практически занимания, свързани с формулиране на проектни идеи. Семинарът беше закрит с представяне и оценка на студентските проекти.

Източник: Пресцентър на МОН