Мнения

Зам.-министър представи пред ректори проекта за Стратегия за висшето образование

Заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева и директорът на дирекция „Висше образование“ в МОН Мария Фъртунова представиха пред членовете на Съвета за наука и висше образование към Областната администрация във Варна проекта на Стратегия за висшето образование.

В заседанието, което беше водено от заместник-областния управител Димитър Чутурков, участваха ректорите на висшите училища в града, директори на научни институти и представители на студентските съвети.

Той благодари на екипа на Министерството на образованието и науката за срещата.

„Смятам, че на Варна й отива като университетски град проектът за стратегия да бъде представен и тук“, каза Чутурков.

„Стартирахме с обсъждане в Съвета на ректорите, след това със студентите. Ангажиментът на академичната общност е дискусията да продължи, защото става дума не само за това как българската държава вижда развитието на висшето образование до 2020 г., а за това как академичната общност би искала да види перспективите за развитие. Безспорно трябва да се уточнят функциите и ангажиментите на държавата от една страна, и  от друга – на автономните висши училища, които подготвят кадрите за пазара на труда“, каза преди заседанието заместник-министър Тенева пред журналисти.

Първите стъпки към превръщането на качеството на образование в първостепенен фактор, както е записано в проекта за стратегия, вече са направени и в бюджета за следващата година. То ще се отчита при отпускане на средствата към висшите училища, коментира още Тенева, цитирана от преслужбата на МОН.