Училища

Зам.-министър поздрави ТУ по повод 70-та му годишнина

На 26 май 2015 година ръководството на академичната общност на Техническия университет – София на специална церемония обяви началото на академични тържества, посветени на 70-годишнината от създаването на висшето училище.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов в поздравлението си към академичната общност изрази задоволство, че стартирането на честването на университета е в годината на стартиране на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Програмата ще промени облика не само на вашия университет, но и на всички висши училища в България. Пожелавам ви висока конкуренция с другите висши училища у нас и успехи в стратегическите дисциплини по обучение на студенти и докторанти през следващия програмен период“ – каза заместник-министър Костадинов.

Академично слово произнесе ректорът на Техническия университет проф. дтн инж. Георги Михов.

На стартирането на поредицата от многообразни прояви, свързани с десетилетната традиция на висшето техническо образование в България и с новите постижения на Техническия университет в София, присъстваха академик Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките, проф. Камен Веселинов, председател на Патентното ведомство на Република България, Саша Безуханова, председател на Настоятелството на ТУ – София, бивши ректори, партньори на университета от деловите среди.

Източник: Пресцентър на МОН