Мнения

Зам. министър: Повече свобода за училищата

Над 3000 коментара и предложения по различните разпоредби на бъдещия закон за училищното образование са получили в министерството на просветата, обяви в интервю за Медиапул зам.министърът Милена Дамянова.

Те уточнява, че работата по основните принципи на законопроекта е пред приключване, но има забавяне, тъй като всичко се преглежда много внимателно.

„Освен това ние не правим просто един закон, а пренареждаме цялата нормативна база в областта на предучилищното и училищното образование“, споделя Дамянова.

„Една от основните и важни цели на този законопроект наистина е да подготви и да въведе ефективна система за децентрализация на управлението на образователната система, която не се ограничава само в рамките на делегирания бюджет. Но с ясно разпределени права и отговорности и ясно разпределени приложими, работещи механизми за контрол“, добавя тя.

„Автономия и децентрализация – Да, но трябва да го има и контролът, да се знаят правата и отговорностите. Тенденция в Европа е например превръщането на училищата и детските градини в саморегулиращи се системи. Това означава, че те имат възможност сами да разнообразяват и допълват учебното съдържание, да използват и прилагат различни методи на обучение. Друго измерение на тази автономия безспорно е детските градини и училищата да партнират активно и да участват в развитието на местните общности, както и да гарантират прозрачност на дейността си“, обяснява още зам. министърът.

Дамянова вижда положителни сигнали в шума около недоволството на учениците заради намалената с ден ваканция по Коледа и Нова година. Според нея е добре това, че децата демонстрират позиция на активни гражани, но добавя че би се радвала да вижда тази активност и в отношението им към личното обучение и развитие. За нея е много важна и връзката учител-ученик.

„Начинът на живот на учениците се отразява на тяхното отношение в клас. Има родители, които работят в чужбина и не могат да окажат пряко влияние на своите деца, има и такива които пък оказват крайно негативно влияние и дават лоши примери с поведението си. Училището трябва можа да балансира до известна степен, но все пак почти всичко идва от личния пример вкъщи. Основите се дават в семейството, а образователната система трябва да партнира и доразвива“, категорична е зам. министърът.

„Стартирахме предучилищната подготовка в 143 общини, които дадоха заявка за тази учебна година. Различни са данните, но почти навсякъде имаме увеличение на обхванатите деца“, коментира Дамянова. Тя добавя, че Столична община е заявила включване още от 2011/2012 година, далеч преди изтичане на двугодишния срок, който е даден за подготвяне на училищата за нововъведението.

„Към 15-ти септември сме имали 29 071 първокласници на целодневно обучение, а към 1 декември те са вече 44 368. Това е почти двойно увеличение“, отговаря Дамянова на въпрос какво се случва с намеренията за целодневно обучение на най-малките ученици.

Цялото интервю на зам. министър Милена Дамянова