Мнения

Зам.-министър откри семинара “Национална квалификационна рамка и нейното отнасяне към европейската квалификационна рамка“

Зам.-министърът на образованието Петя Евтимова откри днес заключителния регионален семинар със заинтересованите страни за обсъждане на проекта на Национален доклад за съотнасянето на Националната квалификационна рамка на Република България към Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и самосертифицирането й към Квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование.

„Тези информационни срещи са необходими, за да се запознаят българските граждани какво налага тези въведения и какви ще са ползите от тях. От следващата академична и учебна година ще трябва всички документи за образование и квалификация да съдържат съответното ниво от Националната квалификационна рамка и референтното му ниво от Европейската квалификационна рамка“, коментира Евтимова.

„Докладът описва как всички нива от Националната квалификационна рамка съответстват на нивата от Европейската квалификационна рамка и веднага след приемането му ще можем да направим необходимите промени в двете наредби, касаещи документите“, изясни още тя.

Тя завърши с благодарност към чуждестранните експерти, които взеха участие в семинара, а след това обясни и как ще функционира системата.

„Осемте нива от рамката са от нулевото ниво до осма степен – докторантура. Осма степен е докторантура, Седма е магистратура, Шеста – бакалавър и така върви надолу до нулевата предучилищна степен”, подчерта Евтимова.