Учители

Зам.-министър откри конференция за насърчаване на равенството в учителската професия

В София се проведе заключителната конференция на тема „Насърчаване на равенството между половете сред  учителските синдикати и в учителската професия – мерки за прилагане и засилване действията на учителските синдикати спрямо  равенството между половете в условия на строги икономии“, участие в която взеха основни фактори в родното образование.

Събитието бе открито от Председателя на ЕКСО Кристин Блауър, а от името на Министерството на образованието и науката с приветствие към участниците се обърна заместник-министър Ваня Кастрева. Във форума взеха участие  още Чавдар Христов – заместник-председател на Конфедерацията на  независимите синдикати в България, Юлиян Петров – председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Кунка Дамянова – председател на Постоянния комитет за равенство в ЕС, Ан  Хумберт –  представител на Европейския институт за равенство между половете, експерти по  проекта и над 80 синдикалисти от цяла Европа.

Конференцията се организира по проект на Европейския комитет на синдикатите в образованието (ЕКСО), в  партньорство с   Европейската федерация на работодателите в образованието  (ЕФРО), чиито член  от 2009 г. е и Министерството на образованието и науката.

„Вярвам, че за всички вас, които тези дни ще работите  за благото на образованието, това ще бъдат дни на ефективни изводи, дни на добри контакти, дни на приятни спомени в нашата древна Родина. В  качеството си  на заместник-министър, и като човек, който е практикувал учителската професия, изразявам своето особено задоволство от провеждането на днешната конференция. Убедена съм че тя ще бъде трибуна за още по–задълбочено и цялостно дискутиране на мерките и действията за постигане равенство между половете в учителската професия, и в рамките на учителските синдикати, каза зам.-министър Кастрева.

Тя също така подчерта, че за да може да реализира своите основни цели – подобряване качеството на образованието и гарантиране равен достъп до образование на всички български деца, екипът на МОН работи и ще продължава да работи в добро сътрудничество  със  своите социални  партньори.

„Убедена съм, че доброто сътрудничество между социалните партньори е ключът за постигане на добри и трайни резултати“, отбеляза г-жа Кастрева  и допълни, че това е един от важните приоритети на екипа на МОН. Като доказателство тя посочи  наскоро подписания  Колективен трудов договор,  приет изключително добре от цялата учителска общност.

Присъствието на голям брой международни организации от всички европейски държави ще позволи  въпросите за равнопоставеност между половете в учителската професия да се обсъдят както на национално, така и на общоевропейско ниво. Дискусиите и добрите практики в края на заключителната конференция ще помогнат да се даде отговор на въпросите какво е влиянието на икономическата криза върху равнопоставеността на половете, кои са добрите практики, които трябва да се следват, и накъде да се насочат бъдещите усилия, отбелязват още организаторите.