Мнения

Зам.-министър откри информациоен ден по проекта на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

В гр. Кюстендил заместник-министър Иван Кръстев откри Информационен ден за представяне на проекта на новата Оперативна програма на Европейския съюз „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще се изпълнява от Министерството на образованието и науката.

Бяха представени обхватът, основни приоритетни оси и инвестиционни приоритети на новата оперативна програма.

В Информационния ден, който се проведе в Народно читалище „Братство“, взеха участие Иван Модев, главен директор в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и Стоян Цонев, заместник-главен директор в същата дирекция. На събитието присъства и Иван Андонов, председател на Общинския съвет в Кюстендил.

От представители на училища, детски градини и неправителствени организации, които присъстваха на информационната проява, бяха получени препоръки за продължаване на успешни инициативи, реализирани от МОН със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – проект „УСПЕХ. Да направим училището привлекателно за младите хора“, както и проектът „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.