Мнения

Зам.-министър открива Седмата Панорама на професионалното образование

На 24 април 2015 г., в 10:00 часа, заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева ще открие Седмата Панорама на професионалното образование 2015 г., която ще се проведе в палата №14 на Международния панаир в Пловдив.

В рамките на Панорамата, която се организира в периода 23-25 април 2015 г., ще се проведе националният кръг на състезанията по 12 професии, в които ще участват ученици от 150 професионални гимназии от всички административни области в страната.

В Панорамата на професионалното образование ще се включат представители на държавната и местната администрация, на бизнеса, на работодателски организации, началници на РИО, експерти от МОН и РИО, директори на професионални гимназии, учители и ученици.

По време на Панорамата на професионалното образование ще се проведат заключителни пресконференции по проект „BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование”, изпълняван от МОН, от 11:30 часа в голямата зала на хотел „Марица“, и по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“, изпълняван от МОН, от 12.15 часа в голямата зала на хотел ‘Марица“.