Мнения

Зам.-министър открива конференция за българите в чужбина

Днес, 7 ноември 2012 г. в 16:30 часа в сградата на Европейския парламент в Брюксел, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова ще присъства на откриването на конференция, посветена на политиките за българите в чужбина.

Форумът ще бъде открит от вицепрезидента на България Маргарита Попова, под чиито патронаж се провежда събитието.

Целта на двудневната конференция е чрез дискусия да бъдат формулирани приоритетите, които според сънародниците ни зад граница трябва да залегнат в бъдещата национална Стратегия за българите в чужбина.