Ученици

Зам.-министър: Около 30% от зрелостниците не пишат текст

„В действащия формат на държавните зрелостни изпити по български е включена задача за съставяне на аргументативен текст върху изучавана литературна творба. На зрелостниците е дадена възможност да избират жанра – есе или интерпретативно съчинение“, коментира пред „Аз Буки“ зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева.

„Статистиката от последните изпитни сесии сочи, че около 30% от зрелостниците не пишат текст. При това положение максималният брой точки, които могат да получат, е 70 от 100 възможни и се оценяват компетентности, които са различни от умението им да създават аргументативен текст“.

„В матурите по другите предмети не е регламентиран задължителният характер на някоя от задачите. Но създаването на текст, така или иначе, е застъпено. По-важен е въпросът за тежестта на точките, които той носи. Това е проблем, по който мислим, защото в крайна сметка матурата трябва комплексно да оценява знания и умения“.

„За тази учебна година няма да има промяна във формата на изпита. Но с предстоящите законодателни промени за нас е важно да мотивираме учениците така, че да се повиши процентът на тези, които да желаят да пишат текст“, завърши тя.