Училища

Зам.-министър: Обновената учебна среда води до по-голямо самочувствие за учениците

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри в СПГЕ „Джон Атанасов“ – София, пресконференция по приключилия проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“.

Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., схема BG 161PO001/1.1-02/2008. Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент съвместно с Министерството на регионалното развитие. На основание рамково споразумение, подписано между двете министерства, се предостави безвъзмездна финансова помощ по схема BG 161PO001/1.1-02/2008. Отпуснатата безвъзмездна помощ е в общ размер 9 162 642,57 лв.

В презентация за осъществените по проекта придобивки за професионални гимназии заместник-министър Кастрева посочи конкретни дейности: хидроизолация на покриви, подмяна на ВиК инсталации, електро и отоплителни инсталации, саниране и топлоизолация, подмяна на врати, на настилки, на облицовки, изграждане на асансьори за лица с увреждания, вътрешни ремонти, ремонти за обзавеждане на учебни работилници, модернизация на вентилационна система, доставка и оборудване на компютърни конфигурации. Чрез партньорството по проекта са сключени 6 договора, въз основа на които са извършени ремонтни дейности в училищата Професионална гимназия  по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – Ботевград, ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – Плевен, ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, ПГ по механоелектротехника – Пазарджик, Софийска ПГ по електроника „Джон Атанасов“, ПГ по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ – София, ПГ по екология и биотехнологии – София.

„Благодарениe на предприемчивостта на директорите, всички средства са вложени целево и с много допълнителен труд, който самите училищни колективи вложиха. Сега училищата изглеждат по различен начин“, изрази задоволството си г-жа Кастрева и добави:

„Така, доказвайки, че в екип двете министерства се обновява учебната база. Това води и до създаването на различна учебна среда, която възпитава и респектира с вида си, създава самочувствие на работещите там, на учещите в тези училища. Това е и знак за качество на учебната среда, към което трябва да се стремят всички образователни институции.“, изтъкна заместник-министър Кастрева. Според нея дейностите, който са реализирани в сферата на енергийната ефективност, са дейности, които изискват много финансови средства. Чрез осъществяването им директорите гарантират по-добра образователна среда. Те ще могат в бъдеще да насочат усилията си за ремонти, които не са с толкова висока стойност. „надявам се да кандидатстваме и с доброто си име да спечелим следващи проекти“, окуражи присъстващите директори на столични училища, участвали в проекта, заместник-министър Кастрева.

В отговор на журналистически въпрос Красимир Вълчев, главен секретар на Министерството на образованието и науката обяви, че в следващата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 също има средства за образователна инфраструктура, където МОН, респективно държавните училища, е потенциален бенефициент

Иглика Неделчева, директор на СПГЕ „Джон Атанасов“, показа инсталираното иновативно оборудване, придобито чрез проекта: лабораторна термопомпена инсталация в пет модула, производство на германска фирма, Мобилен соларен куфар, постановка за изследване на соларни генератори, соларна маса. На тях се обучават ученици от специалност „ъзобновяеми енергийни източници“.

Източни: Пресцентър на МОН