Учители

Зам.-министър Налбант: Ще имаме по-високи изисквания към учителите

В Министерството на образованието и науката тази седмица се проведе кръгла маса за подобряване на учебните програми във висшите училища и новите компетенции на специалистите, работещи с деца от уязвими групи.

„Уважаеми приятели и съмишленици, представители на академичната общност, на неправителствените организации, колеги, когато организирахме тази кръгла маса, един от мотивите беше, че практиката е по-богата от политиките. По принцип животът е по-богат от теорията. Днес има представители на няколко министерства и това  е знак, че образованието не може да се парцелира“, каза при откриването на кръглата маса, заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант.

„В Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри е заложено  новото в нашите политики – професията на учителя да стане регулирана, необходимостта от актуализиране на учебните програми във висшите училища, от изработване стандарти за обучението на педагозите във висшите училища“, допълни още Налбант.

Тя е категорична, че са необходими учители, които са не само тясно специализирани в работата с деца и ученици от уязвими групи.

„Изискването към всеки учител, независимо какво преподава, е да владее книжовен български език, да владее добре съвременните технологии за комуникация, да има компетенции в сферата за общуване с родителите, с неправителствените организации, да има познания как се подготвят проекти и т.н.“, обясни Налбант.