Мнения

Зам.-министър: Най-лесно е да решим да има един учебник

Зам.министърът на образованието и науката Ваня Кастрева коментира в интервю за в-к „Аз Буки“ темата с евентуалното въвеждане на един учебник по основните предмети.

„Наличието на повече от един учебник не предполага различно учебно съдържание, а разнообразие в неговото представяне. Утвърждаването на учебника се базира изцяло на учебната програма“.

„От тази гледна точка не би трябвало да се затруднява пропускливостта в системата. На пръв поглед „лесното“ решение е един учебник, но това е връщане назад. За подобряване на учебниците първо трябва да се усъвършенстват учебните програми“.

„Оттам нататък авторският колектив е този, който в духа на стандарта за учебник трябва да пресъздаде съдържанието на достъпен за  учениците език. При изработване на стандарта за учебници може да се помисли за усъвършенстване на процедурата за одобряване на учебниците. Водещи при оценяването да са учените и учителите. Много важен е и подборът на рецензентите“, каза още Ваня Кастрева.