Мнения

Зам.-министър: Мобилността винаги е била приоритет на МОН

„Мобилността винаги е била приоритет в работата на МОН. Знанието разширява хоризонти, а това се постига и чрез опознаването на други хора, други култури, на чуждия опит“, заяви в експозето си заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев при откриването на  EUROAXESS ROAD SHOW – България на 28 март 2014 г. – София.

В рамките на форума в Пловдив и София се проведе двудневен семинар „Хартата на европейските учени и Кодексът на поведение за наемане на учени – ползи и трудности при присъединяването на научните организации в България“.

Заместник-министър Кръстев подчерта, че през настоящата година МОН продължава инициативите си, свързани с финансиране на мобилност на млади учени, на ученици, студенти и преподаватели.

„Наред с възможностите, които предоставя програма „Хоризонт 2020“ в рамките на средствата, с които ще разполагаме като държава членка по програмата „Еразъм за всички“, ние ще финансираме отново дейности, свързани с мобилност на преподаватели, на студенти и учени“, каза още Кръстев, цитиран от пресцентъра на МОН.

„Стартираха инициативите с teaming и twinning по програмата, които са изключително важни, особено когато говорим за мобилност. Предоставят се широк кръг възможности във всяко едно отношение, свързано с подготовката на млади учени, на докторанти, на постдокторанти – с обмена на опит не само от гледна точка на провеждането на научни изследвания, но и на въпроси, свързани с мениджмънта, на управлението на научноизследователски организации и на висши училища“, каза още той.