Мнения

Зам.-министър Кръстев открива пресконференция по проект “Студентски практики“

На 26.11.2013 г. от 14:30 часа в хотел Дедеман, зала Рубин, заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев ще открие пресконференция по проект „Студентски стипендии“, на която ще бъде представена информация за постигнатото до момента и графикът за кандидатстване за стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г.

Ще бъдат обявени и предоставените допълнителни средства за изпълнение на проекта.

Бенефициент  по проект „Студентски стипендии“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, е Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Висше образование“.

Партньори са 51 висши училища в Р България, създадени по Закона за висшето образование.