Ученици

Зам.-министър и ректор наградиха победители в състезание по финанси


Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева и ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д. ик.н. Стати Статев наградиха победителите във Второто национално състезание по финанси и счетоводство в ХVІ национален конкурс по счетоводство за средношколци и в Националния конкурс „Млад икономист“ 2014 година.

Официалното събитие се проведе в зала „Тържествена“ на УНСС на 20 декември 2014 г.

Тридесет и шест ученици от 9 икономически гимназии в страната, показали най-високи резултати в националните състезания, получиха сертификат, с който се признава оценка „Отличен“ 6 за кандидатстудентски изпит за учебната 2015/2016 г. в УНСС.

Първите наградени бяха Светослава Стойнева и Митко Пантов – ученици от Националната търговско-банкова гимназия в София, постигнали максимален брой точки в Националното състезание по финанси и счетоводство.

На церемонията присъстваха още проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на университета, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия в София, Ангел Крайчев от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), директори и преподаватели на отличените ученици, както и техните родители.