Мнения

Зам.-министър и директори обсъдиха професионалното образование и обучение в област Плевен

На срещата в Червен бряг, на която присъства зам.-министър Атанаска Тенева бяха обсъдени въпроси за състоянието на училищната мрежа, за делегираните бюджети, за работата с родителите, за пълноценното използване на часовете за консултации по различни предмети, за работата по намаляване броя на напускащите училището деца, за привличане на младите учители, за мандатността на директорите и др.

По-късно в заседателната зала на Областния съвет в  гр. Плевен заместник-министър Тенева и Емилия Вълчовска, началник отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН, участваха в среща-разговор с директорите на професионалните гимназии от областта на тема „Професионалното образование и обучение в област Плевен – акценти и приоритети“.

Според екипа на МОН взаимодействието между училищата и бизнеса е от особена важност. Връзката между тях е изключително необходима при осъществяването на практиката, каквато се предвижда при дуалното обучение.  

Като добра възможност в това направление в момента беше посочен и проект „Ученически практики“, изпълняван от МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от ЕСФ, в който са се включили 24 професионални гимназии и спортното училище в област Плевен.

„Обучението чрез работа е една възможна форма на обучение, форма на партньорство. За нас е много важен ангажиментът на конкретните работодатели. Когато се работи в координация и сътрудничество винаги има добри резултати“, заяви заместник-министър Тенева, разяснявайки акцентите в концепцията за промени в Закона за професионалното образование и обучение, които предстои да бъдат приети от народните представители скоро.