Мнения

Зам.-министър: Искаме да свържем ОП НОИР с мерките, реализирани от МОН

„Това, което си поставяме за цел за новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, е да обвържем много ясно политиката, реализирана в сферата на научните изследвания, образованието и предучилищното възпитание с целия спектър от инструменти и мерки, които се реализират от Министерството на образованието и науката“, заяви заместник-министър Иван Кръстев на кръгла маса, организирана от Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Темата на форума бе свързана с финансиране на иновациите и научните изследвания в научно-образователните институции чрез оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В презентацията си заместник-министър Кръстев разясни, че в новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са обхванати три от основните тематични цели, заложени в Споразумението за партньорство.

Кръглата маса бе открита от  Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. С презентации участваха представители на партниращи на бизнеса държавни ведомства по оперативни програми, свързани със стимулирането на иновациите и конкурентоспособността на българските предприемачи. В края на форума се проведе дискусия.