Мнения

Зам.-министър Евтимова ще участва в конференция по проект на МОМН

На 17 юни 2011 г. от 11:00 часа в хотел „Дедеман-Принцес“ зала „Опал“ заместник-министър Петя Евтимова ще участва в заключителната конференция по проект „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища“, съобщава пресцентърът на МОМН.

Проектът се реализира от дирекция „Висше образование“ на МОМН и се финансира от Европейския социален фонд. На форума ще бъдат представени резултатите от проекта и ще бъде обобщен опитът от изпълнението му.

Участниците в конференцията ще се запознаят с методическите помагала, разработени по проекта, с цел мултиплициране на постигнатите положителни резултати.

Висшите училища ще могат да използват специално създадения Наръчник за кариерно развитие на  преподавателите, който ще подпомогне изграждането на устойчива система за повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища.