Мнения

Зам.-министър Евтимова: Усвоили сме всички средства по две Оперативни програми

Европейските средства по програмите „Учене през целия живот“ и „Младежта в действие“ са усвоени на 100%, отчете днес зам.-министърът на образованието Петя Евтимова.

Тя разказа пред медиите и за направеното при усвояването на средствата от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“.

Водят се преговори с ЕК по конкретните мерки от новата оперативна програма „Наука и образование“, обясни Евтимова.

Ще има мерки за подобряване на научната инфраструктура, за финансиране на научните изследвания в приоритетни области за страната, за подкрепа на мобилността и кариерното развитие на учените, ще продължи финансирането на добрите проекти в средното и висшето образование.

Тя добави, че акцент е поставен и към планиране на мерки за подобряване на достъпа до образование, особено на деца от малцинствата, чийто майчин език не е българският.