Ученици

Зам.-министър Евтимова представя новия програмен период на “Деца и младежи в риск“

В първите дни на 2012 г., на 10 януари, от 10:00 ч., заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова ще представи новия програмен период на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ в хотел „Кристал Палас“, гр. София.

Основна цел на програмата е предприемането на  ефективни и резултатни мерки, насочени към уязвими групи деца и младежи, чрез разработването на пакети за включването им в образователни и социални дейности в младежки центрове и детските градини.

Официален партньор по програмата е Съветът на Европа.