Мнения

Зам.-министър Евтимова откри национална среща “Младежко доброволчество“

На 1 юли 2011 г. зам.-министър Петя Евтимова съвместно с Кирил Йорданов, кмет на община Варна, дадоха старт на Национална среща „Младежко доброволчество“ във Варна.

За четвърти пореден път млади лидери от цялата страна се събраха във Варна, като поставиха доброволчеството във фокуса на дискусията. Младежите се обединиха около мнението, че чрез доброволчеството могат да се придобиват умения, знания и компетенции, особено полезни за младите хора. Активно участие в дискусията взеха Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, Антоний Гълъбов, департамент „Политически науки“ в НБУ и Станислава Цалова, бТВ.

Еврокомисар Кристалина Георгиева отправи специално послание към участниците в дискусията чрез видео връзка.

На 2 юли 2011 г. зам.-министър Петя Евтимова откри в Морската градина във Варна Национално младежко изложение. Форумът цели да популяризира неправителствени организации и институции, които работят за осмисляне на свободното време на младите хора в България. Над 75 младежки организации разположиха щандове на изложението и представиха своята дейност.  Участниците обмениха идеи и опит за развитие на младежките дейности в различни направления и създадоха нови контакти за бъдещи съвместни дейности.
     
Събитието се организира от  Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и община Варна. Националната среща има за цел да популяризира доброволчеството, акцентирайки, че 2011 година е обявена за европейска година на доброволчеството.

Срещата се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“.