Мнения

Зам.-министър Евтимова открива семинар по Програмата за учене през целия живот

На 23 октомври, сряда, от 9:30 ч. в хотел „Централ Парк“, София заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова ще открие заключителен регионален семинар със заинтересованите страни за обсъждане на проекта на Национален доклад за съотнасянето на Националната квалификационна рамка на Република България към Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и самосертифицирането й към Квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование.

В семинара ще вземат участие експерти от Ирландия, Малта, Фламандската общност на Белгия и Италия. Поканени са представители на заинтересованите страни на национално ниво – от РИО, средни общообразователни и професионални училища, висши училища, организации на работодателите и служителите, НАОА, НАПОО, НАЦИД, Българската асоциация на частните училища и Асоциацията на родителите.

Събитието се организира по проект No EAC-2011-0592 по Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия, предназначен за подпомагане дейностите на националните координационни звена по прилагане на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот.