Ученици

Зам.-министър Диян Стаматов: Има проблем с концентрацията

Един ученик, за да има положителна оценка, задължително трябва да учи, явно има проблем с ученето и с концентрацията в рамките на учебния час, я от тук и – в рамките на самия изпит. Така заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов коментира пред btv факта, че всяко трето дете има двойка на матурата по математика.

Явно има проблем и той е много сериозен. Всичко онова, което правим за промяна на образователната ни политика през последните години, трябва да се случи много бързо и то в настоящия момент.В последните години наблюдаваме понижаване на знанията на учениците по математика, потвърди зам.-министърът.

Тази година е била направена промяна в изпитния вариант за изпита по математика. Това означава, че трябва да се поставя акцент върху преподаването с логически задачи, които са с текстови вариант, да не са толкова елементарни и опростени. Това става с много повтаряне и с много усилия. Не може при еднократно решаване на задача да се очаква резултат, категоричен беше Стаматов.

Може би за един човек, който се е отдалечил от образователната система, задачите са трудни, но те са сравнително съпоставими за випуска, който в момента ги решава. Не става въпрос за зубрене, а за това, че учениците не се концентрират върху задачите, които им се поставят. Те не разбират условието, не го разбират докрай, отговарят веднага, без да е добре обмислен самият текст и от тук резултатът е лош, каза още Стаматов.

Тази година бяха предложени абсолютно всички формули, които са необходими при решаване на задачите и не беше необходимо никакво предварително  наизустяване, а само прилагането им.

Резултатът: на първия модул по математика за изпита след 7-ми клас, има 18 хил. двойки, а на вторият модул, който за всички е по-сложен и с него се кандидатства за елитно училище, ма много по-малко двойки. Двата модула са взаимно свързани, дотолкова, доколкото са задачи поставени с еднаква последователност.

Първият модул е оценка за националното външно оценяване на целия випуск и той следва логиката, всички ученици сравнително ясно да могат да го решат. Това са оценките, които се поставят в дневника, ако учителят прецени.

Вторият модул не е задължителен, но голяма част от учениците са продължили да работят по него. Ако са решили малка част от задачите в този модул, сумирайки точките от първия и втория модул, е възможно да се получи положителна оценка, например тройка, или нагоре, поясни зам.-министър Стаматов. По думите му, трудът на учениците от втория модул се прибавя към това , което е от първия модул.