Мнения

Зам.-министър Денков: Рейтинговата система очерта ясно процесите във висшето образование

Основна цел на предлаганите реформи в сектора на висшето образование е мотивиране на цялата система за ориентиране на фокуса към реализацията на студентите, както и към повишаване качеството на предоставяното им образование.

Това коментира заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков на пресконференция в началото на седмицата, на която бяха представени  предложенията за промени в Закона за висшето образование.

Ако финансирането се обвърже с реализацията на студентите, включително и с качеството на обучение, каза проф. Денков, то цялата система ще започне да се вглежда много повече  в качеството на излизащите от висшите училища, отколкото в това, което се случва на входа за висшето училище. Целта е как най-добре нашите студенти да се реализират след завършването си, подчерта заместник-министърът.

Според него рейтинговата система е очертала през последните години една ясна картина за процесите във висшето образование. Същевременно на базата на направените анализи бе изготвена и приета от Министерския съвет и Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование.

Комплексът от проблеми във висшето образование обаче трябва да се решава в сътрудничество с всички  свързани  с пазара на труда институции – Министерството на труда и социалната политика,  Министерството на икономиката, работодателските организации, за да се изготвят възможно най-актуални прогнози за бъдещите нужди на трудовия пазар у нас и на бизнеса, добави проф. Денков.