Училища

Зам.-министър Денков представи новото издание на Рейтинговата система

България има добри условия за качествено висше образование и те трябва да станат известни най-вече на кандидат-студентите и техните родители, както и на работодателите у нас. За тази цел е добре да се използват възможностите на рейтинговата система на висшите училища в България, каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

Той подчерта, че Рейтинговата система на висшите училища в България е получила много висока оценка от страна на Европейската комисия и Световната банка. Тя е източник на информация, която подпомага разработените политики в Стратегията за развитие на висшето образование.

„А висшите училища, участващи в системата, променят собствените си стратегии за развитие на базата на данните от рейтинговата система. Единствената по рода си рейтингова система на висшите училища у нас показва информацията наяве и в момента ние имаме яснота какви са проблемите пред висшето образование“, каза заместник-министър Денков.

Проектът BG051PO001/3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката.

Четвъртото издание на системата вече е достъпно на http://rsvu.mon.bg