Мнения

Зам.-министър Дамянова участва в конференцията “Децата в подкрепа на институциите“

Вчера, 9 май 2012 г., в зала „Европа 1“ на хотел „Дедеман Принцес“, София, заместник-министърът на образованието, младежта и науката г-жа Милена Дамянова  участва в конференция на тема „Децата в подкрепа на институциите“, информира пресцентърът на МОМН.

При откриването на форума представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай сподели, че за нея е голяма чест да поздрави участниците в конференцията в Деня на Европа. Нейният призив е политиците да разговарят с младите хора, с децата и да се вслушват в  тяхното мнение. Само така те ще могат да разберат за какво мислят децата, за какво мечтаят и каква е тяхната мотивация за участие в обществения живот.

Поздравления към участниците във форума отправиха омбудсманът на Р България г-н Константин Пенчев, кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Р България  г-н Тодор Попов.

Заместник-министър Милена Дамянова разгледа детското участие през призмата на проектозакона за предучилищното и училищното образование.

Тя  сподели опита на екипа на МОМН в изграждането на диалог с учениците, като посочи за пример сформираната по повод ученическите протести за по-дълга ваканция работна група от ученици, които по-късно се включват в обсъждането на новите моменти в проектозакона за предучилищното и училищното образование.

„Продуктът, който разработихме заедно и фактът, че вече е приет от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание, е показателен за това“, каза г-жа Дамянова като потвърждение, че синхронът между участниците в даден процес е изключително необходим.

Ключова стъпка към промяната в новия закон е участието на всички заинтересовани страни, делегиране на права и отговорности, както на детските градини и училищата, така и на структурите на участващите в образователния процес страни (учители, родители, ученици, местна общност) с оглед на техните потребности и на личния им просперитет.

Заместник-министър Дамянова подчерта, че една от основните цели на възпитателната политика, залегнала в законопроекта, е представянето на възможност на децата и учениците за живот в общност, която ги подкрепя и която те подкрепят; в която те имат свободата да бъдат себе си и имат силите да променят живота на общността чрез демократичен процес.  

„Ако се даде свобода на учениците да вземат решения за бъдещето си и за училището, да поемат отговорността за постъпките си, те ще могат да вземат правилни и мъдри решения. Заедно със семейството, училището е най-важната движеща сила за създаването на информирани, отговорни и активни граждани“, каза в заключение тя.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) г-н Калин Каменов  направи презентация на  „Механизъм за детското участие – възможности и перспективи пред българските институции и организации“, с който да се постигне реално детско участие на различни равнища чрез приобщаване, възпитание и образование на децата от най- ранна възраст и включването им в дейности, които да подпомагат тяхната активност в полза на обществото.

Целта на форума е да се насърчат и обединят усилията на институциите и организациите за поощряване на детското и младежко участие на местно, национално и европейско ниво. По този начин  ще се утвърди правото на децата да бъдат чути, правото пълноценно да участват в процесите на взимане  на решения при разработването на политика за тяхното бъдеще, както и да  се изгради активно гражданско общество, в което интересите на децата да са от първостепенна важност при решаването на всички засягащи ги въпроси.

Конференцията е организирана от Държавната агенция за закрила на детето, съвместно с УНИЦЕФ и със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

В нея взеха участие още областни управители, кметове на общини, членове на НСОРБ, началници на регионални инспекторати по образование, неправителствени организации и представители на Съвета на децата към ДАЗД.