Мнения

Зам. министър Дамянова: От много академизъм децата станаха неграмотни

„Обещавам при следващото изследване на PISA през 2012 година резултатите на българските ученици да бъдат по-добри. Ние заслужаваме по-достойно място – поне в средата на класираните от ЕС“, заявява в интервю за „Телеграф“ зам. министърът на образованието Милена Дамянова. Тя говори основно по проблема с незадоволителните резултати от изследването на PISA, според които 41% от 15-годишните у нас не разбират това, което четат, не могат да анализират, да разчитат таблици и графики и др.

„Все пак от резултатите има две положителни новини. Едната е, че средният резултат на учениците е по-висок от този в предходното изследване (през 2006 г.) – от 402 точки сме стигнали 429. Втората е, че учениците, не успели да стигнат критичния праг, т. нар. второ равнище, са били 51%, а сега са 41 %. Това обаче не е успокоително и лично за мен резултатите са слаби“, добавя Дамянова.

От интервюто научаваме още, че най-слабите резултати са получени в професионалните гимназии, а най-силните в профилираните. Дамянова подчертава, че следват дълбоки анализи по проблема. Мерки са взети, но резултатите ще се видят след няколко години.

„Децата в училище усвояват много теоретични знания, учебниците са „академизирани“. Учителите нямат достатъчно време да работят с децата индивидуално, което е определящо“, обясни още тя.

„В последните години проблемите на обществото се прехвърлят върху училището и се очаква то да ги разреши. Любовта към книгата е създадена в семейството. Ако родителите не са създали това чувство у детето, то много по-трудно може да се навакса в училище. Много показателен за отношението към книгата е фактът, че повечето изследвани ученици бяха посочили, че имат между 26 и 100 книги у дома“, допълва зам. министърът, който добавя, че ролята на учителя в мотивирането на децата да четат е голяма.

„Тези деца, които не отидат на училище на 3 януари ще получат неизвинени отсъствия. Всъщност целта на учениците не била да бягат от клас, а да фокусират вниманието върху техните проблеми, свързани с натовареност, учебни планове и др.“, каза още Милена Дамянова.

Още по темата
Учениците не разбират текстовете, предпочитат списания