Мнения

Зам.-министър Дамянова открива кампанията “Участвам и променям!“

На 17 септември 2011 година от 11:00 часа в 105. СОУ „Атанас Далчев“ Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, ще открие националната кампания „Участвам и променям!“, информира Пресцентърът на МОМН.

Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование в училище през учебната 2011/2012 година.

„Участвам и променям!“ има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. Тя се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците. Кампанията обединява всички дейности и задачи, които ще се реализират от Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с институции и организации.

Добрите практики, родени по време на инициативата, ще бъдат популяризирани и приложени за постигането на устойчиво развитие. Планираните дейности на кампанията ще се провеждат под различни форми: в часа на класа, клубни форми, състезания, изложби, спортни празници, игри, викторини, екскурзии, тържества, доброволчески акции, тренинги, групови занимания и др.

„Участвам и променям!“ обхваща следните теми:

Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните; Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото; Полова и сексуална култура.

Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз;

Толерантност към различието; Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; Ролята на играта и почивката за децата; Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите.

Социално благополучие: Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление; Изразяване и отстояване на мнение; Благотворителност; Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи.

Учебната 2011/2012 година е посветена  на социалните и граждански компетентности. Кампанията „Участвам и променям!“ е  подкрепена и от Омбудсмана на Република България.