Мнения

Зам.-министър Дамянова обсъжда учебни програми днес

Заместник-министърът на образованието Милена Дамянова открива днес Кръгла маса за обсъждане на учебни програми по технологии и предприемачество за начален и прогимназиален етап, информира пресцентърът на МОМН.

Срещата започва в 10:00 часа в зала „Сердика“ на хотел „Шератон“

Проектът „За по-качествено образование“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проведоха се и кръгли маси с участието на експерти от РИО, учители, представители на висши училища, на БАН и на неправителствени организации за обсъждане на проектите на учебни програми за задължителна подготовка по природни науки в начален и в прогимназиален етап, за задължителна подготовка по математика и по чужди езици в начален и в прогимназиален етап, както и на проектите на учебни програми за задължителна подготовка по информационни технологии в прогимназиален етап.