Мнения

Зам.-министър Дамянова: Нужна е смяна на критериите за оценяване

Зам.-министър Милена Дамянова е на мнение, че е необходимо завишаване на критериите за оценяване на учениците. Тя обаче признава, че това ще доведе до първоначални по-ниски общи резултати. Затова на авторите на бъдещия нов закон за средното образование е необходима по-широка обществена подкрепа.

Това тя заяви в интервю за в-к „Телеграф“. Дамянова добавя, че това е крайно необходимо, за да се преодолеят разликите в нивото в различните учебни заведения. В концепцията е заложено създаване на единна система за оценяване.

„Сега отчитаме среден успех от 4,02 по български език и литература и 3,65 по математика – това е далеч от желаното“, споделя Дамянова.

Според зам.-министъра при отчитане на слаби резултати трябва да се приложи схема за поощрения в училищата, тъй като тя не счита, че наказанията са продуктивен метод.

„Върху постиженията на учениците оказват влияние много фактори -общият климат в училище, администрирането, работата в екип на учители и родители, дисциплината в училище. Педагогическите кадри трябва да проявяват уважение и толерантност към учениците, така че когато имат затруднения в обучението, да не се притесняват, а всички заедно да полагат усилия за преодоляването на тези трудности“, казва още Милена Дамянова.

Експертът смята, че промяна трябва да има и в учебниците и помагалата и е категорична, че в тази област трябва да има далеч по-голяма конкуренция между издателствата. В концепцията за нов закон това е широко застъпено.

Дамянова говори и за целодневното обучение на децата от началния курс.

„Целта не е да стоят цял ден на чина. Затова и през тази година имаме национална програма за осигуряване на условия и за оборудване на игротеки. Подготовката за следващия ден трябва да бъде съчетана с почивка, занимания по интереси и спорт“.