Учители

Зам.-министър Дамянова награждава призьори в конкурс за учители

На 27.11.2012 г., вторник, от 10:00 ч. зам.-министърът на образованието Милена Дамянова ще награди участниците в Националния конкурс за добри педагогически практики на учители в системата на предучилищното образование на тема „Детската градина – от другата страна на едно вълшебно огледало“.

Награждаването ще се състои в ОДЗ № 7 „Детелина“, гр. София, където децата от детската градина ще направят модно ревю на облекло, изработено от природни и отпадъчни материали. За участниците в конкурса ще има и кратък концерт „Щастливо детство“ и „Да живеем заедно, независимо от различието“.

Националният конкурс е организиран от Министерството на образованието, младежта и науката във връзка със 130-годишнината от откриването на първата детска градина в България. В конкурса взеха участие учители, работещи в системата на предучилищното образование в страната.

Всеки учител участва с една педагогическа ситуация, представена чрез видеозапис и кратко текстово описание. Конкурсът се проведе на два етапа – областен и национален. За участие в националния етап на конкурса от областни комисии бяха определени 56 учители от страната. Класираните за участие в националния етап на конкурса педагогически ситуации бяха разгледани и оценени от национална комисия, определена от министъра на образованието, младежта и науката.

Съгласно регламента за провеждането на конкурса всички участници в националния етап на конкурса ще получат грамота за участие. За учителите, класирани на първите пет места в конкурса, са осигурени  парични награди, както следва:

за първо място – 1000 лв.
за второ и трето място – 500 лв.
за четвърто и пето място – 250 лв.