Ученици

Зам.-министър: Вече и децата в първи клас ще могат да се обучават от дома

„Самостоятелната форма на обучение съществува и в настоящия закон за народната просвета“, пояснява в интервю за „Стандарт“ зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

„Разликата е, че според него в тази форма могат да се обучават ученици, навършили 16 г., а според проекта на закон за предучилищното и училищното образование това вече може да се случи и в задължителна училищна възраст – тоест още от първи клас. Това е дискусионният въпрос. Според мен, първо, образователната ни система трябва да бъде изключително гъвкава, но и да бъде много грижовна по отношение на децата“.

„Ако след обществената дискусия законодателят прецени, че ще се запази тази формулировка, трябва да има строго регламентирани инструменти, които да гарантират обхвата на всички деца и качеството на образованието, което те ще придобият, както и инструментариума, с който това ще бъде мерено“.

„Законът трябва да дава възможности, но трябва да има и лостове за контрол на всички разписани дейности.