Ученици

Зам.-министър Ваня Кастрева подкрепи българските участници в EUCYS

Европейският конкурс за млади учени (European union contest for young scientists – EUCYS), един от най-значимите форуми за младежка наука в Eвропейския съюз, съществува без прекъсване повече от четвърт век.

България, участва за седемнадесети пореден път, а миналата година постигна най-големите си успехи, завоювайки четири награди с тримата си представители във Варшава, Полша.

Тази година конкурсът се провежда в Милано, Италия, успоредно с международното изложение EXPO MILANO. Младежите, които бяха избрани да представят България след национален конкурс са Паолина Гаджулова и Кристиан Георгиев от гр. Пловдив и Лъчезар Станчев от гр. Кюстендил. Паолина представя разработка, анализираща различни метаевристични подходи за приближено решаване на един от фундаменталните в информатиката проблеми на Карп. Кристиан също се представя с теоретичен проект, атакуващ интересен топологичен проблем с математическия апарат на комбинаториката и пораждащите функции. Третият български участник, Лъчезар ще покаже пред жури и публика екологично изследване на р. Струма и нейните притоци, осъществено в България и трите съседни държави, които попадат в басейна на реката.

Една от основните цели на EUCYS е да представлява своеобразна витрина на Европейските инициативи в сферата на младите учени и младежта като цяло. Традиционно събитието става платформа, на която чрез паралелната му програма се показват на широката публика програми свързани с неформалното и проектното обучение, равенството между половете в науката, отговорните биомедицински изследвания, европейското патентно право и др.