Мнения

Зам.-министър Банчева участва в заседание на БСК

Заместник-министърът на образованието, младежта и науката Мариана Банчева и Емилия Вълчовска – началник отдел „Професионално образование“ към МОМН участваха в разширено заседание на управителния съвет на Българската стопанска камара, който се проведе на 25 април 2013 г, информира пресцентърът на МОМН.

Основната дискусионна тема беше „Професионалното образование – състояние, проблеми, тенденции“. В разговора участваха представители на браншовите организации от секторите машиностроене, енергетика, електротехника, химия, металургия, минно дело и др.

В началото на срещата г-жа Вълчовска представи актуалните програми и проекти, по които МОМН работи. Тя обърна внимание на оптимизирането на мрежата от професионални гимназии, държавния план-прием, учебната и производствена практика и др.

Зам.-министър Мариана Банчева отбеляза, че проблемите на образованието може да са вътре в него, но не са само негови. „Нека за момента да загърбим въпроса за хроничното недофинансиране на системата на образование и да мислим за това какво можем да направим с наличните средства!“, каза г-жа Банчева.

„Темата за образованието е изключително важна за бизнеса. Тъжното е, че в нашето общество не се уважава трудът. А успешен труд е възможен при добро образование“, отбеляза председателят на БСК Сашо Дончев.

Участниците в срещата си обещаха, че в края на м.май, след приключването на държавните зрелостни изпити, ще се срещнат отново, за да продължат разговора по вече набелязаните ключови въпроси, в търсене на ефективни механизми за тяхното решаване.