Учители

Зам.-министърът: Учителят е най-важен

„Ролята на учителя и сега, и в бъдеще е най-важната. Той е човекът, който трябва да преподава правилно минималния задължителен набор от теми. Ние предлагаме такъв, но е задължителен“, заяви в интервю за „Телеграф“ зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

„Ако учениците имат интелектуалната готовност, над него може да се надгражда и усвоява много. Ако паралелката е с хуманитарна насоченост, този минимален задължителен брой автори и произведения е твърде малък за предвиденото за задължителна подготовка време. Тоест тези ученици ще имат много повече време, в което трябва учителят да прецени какво допълнително да се преподава“.

„Тук има часове почти колкото задължителната подготовка и няма как да останат празни. Това е моментът за много есета, преразкази, писане на различни отговори на въпроси. Има много време за практическа насоченост. Другата крайност би била една профилирана гимназия , да речем по транспорт. Там се подготвят ученици с необходимост да знаят как да ремонтират автомобил и да оправят двигател. На тях тази задължителна подготовка по литература им е напълно достатъчна“, обясни Стаматов.

„Но времето, което им се дава за профилирана подготовка, е много важно. Нито един от нас няма да отиде при автомонтьор и да го разпитва за емблематични произведения на български автори. Този човек ще има необходимата грамотност, но от него ще се очаква да работи и да оправи автомобила ни“, допълни още той.