Мнения

Зам.-министърът: Намаляваме материала, за да не се надпреварваме с учебната програма

Изключително важно е да се повтаря многократно, че учебното съдържание в момента по всички предмети е тежко, с много теория и малко практика. Това прави часовете неувлекателни, а в определени моменти дори скучни“, коментира в интервю за „Монитор“ зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

„При една голяма база произведения, които учителят трябва да предаде, например 50, а се знае предварително, че броят на часовете по литература е 108, както са в 9, 10 и 11 клас, това означава, че няма никакво време за осмисляне на материала, а става дума за едно препускане и надпреварване с учебната програма“.

Нека не забравяме, че броят на часовете понякога намалява и заради извънредни ситуации, ваканции, неучебни дни, заради обществени прояви. Поради това се налага някои произведения да бъдат сбити“, смята той.

„Тази изключително порочна практика се повтаря вече 25 години. Именно заради това стигнахме до заключението, че трябва да се намали задължителният набор от учебни единици за ново съдържание. И това важи за всеки един предмет. Ще дам пример с биологията – часовете там са 82, урочните единици са 65. Това означава, че има много малко време за контролни, за свободен разговор върху биологични проблеми. Това води до постоянно пресиране на учители и ученици“.

„При литературата, която винаги е вълнувала много хората, положението е същото. Учителят трябва да има свобода и време. Ако всички ученици бяха еднакви, можехме да говорим за широк задължителен набор. Те обаче са различни дори в рамките на един клас. Затова е много е важно да се отдели необходимото време и внимание на всеки един от тях и да сме сигурни, че може да разкаже и приложи в ежедневието си знанията, които е научил“.

„Има много примери в световен мащаб, при които броят на произведенията по литература е сведен до 5-10 за цялата година. Така е в Англия например. Идеята е обаче това произведение да се изучава наистина задълбочено, да се дискутира от гледна точка на времето, в което е писано, да се създаде възможност за интерпретация на това“, коментира още той.