Мнения

Зам.-министри взеха участие в конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси

Заместник-министрите на образованието и науката проф. Костадин Костадинов и Ваня Кастрева  поздравиха участниците във Валоризационната годишна конференция по Програмите „Учене през целия живот“, „Младежта в действие“ и Програма „Еразъм+“, която бе организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Заместник-министър Костадинов подчерта, че за програма „Еразъм +“ е осигурен с около 40 % по-голям ресурс от средства в сравнение с предходните програми за квалификация. Тя трябва да даде възможност на повече от 4 милиона европейци да се възползват от нея, за да повишат своите знания и квалификация.

Според проф. Костадинов това е програма, която подкрепя транснационалните партньорства и  подпомага изграждането на ново европейско пространство с по-високо квалифицирани европейци.  Връзките, които се осъществяват между образованието, науката и трудовия сектор, ще доведат до изграждане на една икономика, основана на знанието и изключително необходима за повишаване благосъстоянието на средния европеец.

Заместник-министър Ваня Кастрева определи валоризацията като „ден на признание и ден на постижения“ за Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който вече 15 години е отворената врата на България към Европейския съюз.

„Това е един ден, в който ще говорим за добрите постижения, които всички вие – лидери в образованието,  можете да покажете на европейските си колеги“, каза заместник-министър Кастрева и определи присъстващите в залата като най-добрите лидери в образованието, защото  според нея: „Образователният лидер е човек, който знае и може, който споделя и непрекъснато търси. Той е този, който има самочувствието да сподели своя опит пред колегите си и в същото време има увереността  да тръгне по пътя на иновациите“.

Според заместник-министър Кастрева ученическата мобилност е характерна повече за учениците, интензивно изучаващи чужди езици, защото така те прилагат на практика наученото в училище. Предпочитани дестинации за тях са  Великобритания, Франция и Германия. Когато се говори обаче за професионалните гимназии дестинациите са други – Германия, Австрия и Швейцария, където дуалната система на образование е добре изградена. В тези страни учениците действително виждат връзката между знанията и практическата работа в реална работна среда.

Гост на  конференцията бе и г-жа Милена Дамянова, народен представител в 43-тото НС и председател на Комисията по образованието и науката в него. Тя изказа своята изключителна благодарност на екипа на Центъра за развитие на човешките ресурси като подкрепяща институция, на която винаги може да се разчита, и която дава възможност да се споделят тези добри практики, опит и идеи в нашето образование. Г-жа Дамянова заяви, че отбелязването на първата годишнина от началото на програма „Еразъм+“ е едновременно постижение и предизвикателство, защото предстоят още 6 години.

„Това е най-голямата програма, която ни гарантира, и ни дава пространство да споделяме опит, програма, която ни дава възможност да покажем българските  образователни  практики и да ги направим част от европейското образователно  пространство“, каза още тя и пожела на присъстващите тези практики  от програмите „Еразъм+“ и „Учене през целия живот“ да станат трайни политики, трайни успехи,  защото  този опит е изключително ценно нещо, както за нас, така и за нашите европейски колеги.

Новата програма „Еразъм+“, която стартира през 2014 г. се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Тя има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. В нея се предвиждат три основни ключови дейности: образователна мобилност за граждани, сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, подкрепа за реформиране на политиките.

Валоризационната конференция 2014 направи обзор на осъществените през 2014 година дейности и постигнатите успехи по европейските програми за образование и обучение, управлявани от ЦРЧР, Националната агенция  за България по Програма „Учене през целия живот“ и Програма „Еразъм+“.  

Бяха наградени 44 български образователни институции от всички сектори на образованието  – детски градини, училища, университети и неправителствени организации, работещи в областта на образованието за цялостно качествено изпълнение на своите проекти.

Наградите връчиха заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов, директорът на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ Иван Модев и изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Лора Махлелиева-Кларксън.

Наградените организации, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на проекти в рамките на Програмите „Учене през целия живот“ и „Младежта в действие“, получиха сертификат за качество и плакет. Сертификати получиха и победителите в конкурса за Европейски езиков знак 2014. В съседство с конференцията се проведе изложението „И аз умея“, което включваше работни ателиета, на които институциите демонстрираха по интерактивен начин знания и умения, придобити в процеса на работа по европейски образователни проекти.

Източник: Пресцентър на МОН