Училища

Заличиха професионалните училища?

Народното събрание окончателно заличи професионалните училища. Това стана с приемането на промените в Закона за професионалното образование и обучение на второ четене. Тези промени се правят с цел синхронизиране на училищното професионално образование и обучение с цялостната система на предучилищното и училищното образование.

С новите промени се въвеждат нови допълнителни възможности за придобиване на професионална квалификация, във връзка с новата структура на средната степен на образование – първи и втори гимназиален етап. Също така се цели уреждането на статута и дейността на професионалните колежи, които с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование вече не са част от училищната система.

Промените предвиждат заличаване на професионалните училища в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, както и се урежда се статутът, условията и редът за откриване, преобразуване, промени и закриване на професионалните колежи, пише „Фокус“. 

Източник: actualno.com