Ученици

Закъсали сме и с четенето

Учениците в България, Румъния и Люксембург са с най-слаби резултати от всички младежи в Европейския съюз по отношение на способностите им да четат на родния си език, показва проучване на Европейската комисия.

Според него 40% от учащите у нас и в северната ни съседка имат незадоволителна грамотност. Важна подробност е, че резултатите не са се променяли в последните девет години.

Документът показва, че единствено в България и Исландия системите на образование не са променени, за да бъде коригиран този процент в положителна посока.

Страната ни и Латвия обаче са двете държави, които раЗполагат с най-мащабните програми за допълнително обучение на учителите, разкрива още проучването.

Люксембург и България пък са двете страни в ЕС, където разликата в нивото на подготовка на учениците, дали добри и лоши резултати на тестовете, е особено ясно изразена.